Efter 25 år har Jørgen Junker sagt farvel til Sjælsø og goddag til livet som selvstændig.

Tidligere direktør Jørgen Junker startede efter 25 år i Sjælsø virksomheden Junker Projektudvikling A/S, der er etableret med en professionel bestyrelse bestående af Jørgen Junker selv samt to andre kendte ansigter inden for ejendomsbranchen, nemlig advokat Steen Raagaard Andersen og statsautoriseret revisor Jens Gielstrup.

Jørgen Junker har i sin tid i Sjælsø fungeret som operationel chef. En rolle hvor han som øverste ansvarlig har varetaget virksomhedens projekter inden for nybyggeri, herunder udvikling, opførelse og salg af grunde og ejendomme. I den nye virksomhed vil Jørgen Junker bruge sine mange års gode erfaringer til at finde nye investorer og samarbejdspartnere, som kan indgå i kommende byggeprojekter.

”I samarbejde med grund- og ejendomsindehaverer fokuserer jeg på at optimere og udvikle de pågældende investorers grunde og bygninger for at skabe værditilvækst,” fortæller Jørgen Junker.

Strategien er joint ventures

Strategien i Junker Projektudvikling er at etablere samarbejdsaftaler i form af joint ventures med forskellige grundejere og investorer, deriblandt også banker og lignende samarbejdspartnere.

Jørgen Junker tilbyder blandt andet grundige analyser af ejendomme, der viser, hvor det er muligt at skabe værdiforøgelse. Disse analyser indeholder typisk ejendomsbeskrivelser, budgettering og en oversigt over mulige forbedringer og den dertilhørende værdiforøgelse.

”Jeg tilbyder attraktive joint ventures, hvor Junker Projektudvikling gennemfører alle de aktiviteter, det kræver at tilføre en grund eller en ejendom øget værdi – mod selvfølgelig at få andel i den konstaterede værditilvækst,” siger Jørgen Junker og understreger, at virksomheden som udgangspunkt arbejder efter et no cure – no pay-princip:

”Det er klart, at hvis der på baggrund af analysen ikke er grundlag for en aftale, så er begge parter frit stillet til at stoppe samarbejdet uden økonomiske konsekvenser,” siger Jørgen Junker.

Kompetencer

 • Detailberegning af omkostninger
  • Grundkøb
  • Projekterings- og tilslutningsomkostninger
  • Byggeudgifter
  • Finanserings- og stempelomkostninger
  • Salgs- og marketingsudgifter
 • Salgsbudget
  • Salgspriser
  • Følsomhedsberegninger
  • Beregning af grundværdi, sammeholdt med DB, i forskellige scenarier
 • Projektudvikling
  • Salg
  • Økonomistyring
  • Rapportering til direktion

Jørgen Junker har været involveret i en lang række projekter, både bolig, erhverv og retail, gennem sit arbejde som direktør i Sjælsø.

Her ses nogle af de mest omtalte.

 • SLUSEHOLMEN

  582 lejligheder
  59.000 m2
  2005-2009

 • HAVNEHOLMEN

  230 lejligheder
  2005-2009

 • HAVNESTAD SYD

  861 lejligheder
  67.000 m2
  2003-2008

Se mere her »

Kontakt

Junker Projektudvikling A/S
Christian IX's Gade 2
1111 København K

CVR-nr: 28157169

jorgen@junker.dk

Tlf. 21 20 99 66

Pressefotos